Skip to main content

Privacy verklaring

Hovind Tuinontwerp gevestigd te Putten, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08023837, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. 

De contactpersoon t.a.v. deze Privacy Verklaring is te bereiken per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via mobiel 06-13608619.

De laatste wijzingen van deze Privacy Verklaring zijn verwerkt op 09-07-2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Hovind Tuinontwerp verwerkt uw persoonsgegevens die door u aan ons worden/zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • NAW-gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IBAN nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

Hovind Tuinontwerp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Offerte/facturatie n.a.v. een (eventuele) opdracht/overeenkomst
 • Verzenden van door u opgevraagde informatie
 • Contact op uw verzoek via website, e-mail en/of telefoon
 • Financiële administratie

Dit op basis van de grondslagen:

 • Met uw toestemming (bijv. door u zelf verstrekte persoonsgegevens)
 • Opdracht/overeenkomst levering diensten en/of producten 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde producten/diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Delen wij persoonsgegevens met derden? 

Hovind Tuinontwerp verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijv. de Belastingdienst).

U kunt gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of indien ze niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, te verwijderen. 
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hovind Tuinontwerp. 
 • Heeft het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat uw bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u op te sturen. 
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van de zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 

Hovind Tuinontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website https://hovindtuinontwerp.nl is voorzien van een SSL certificaat om uw verbinding met de website beveiligd te laten zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt deze Privacy Verklaring ook downloaden.