Skip to main content

Tuinaarde

Als de bodem vóór de aanleg niet op orde is, heeft u daar gedurende de hele levensloop van uw tuin last van. De bodem van de tuin, ofwel de grond, moet niet te zwaar zijn en niet te licht, niet te arm en niet overbemest, niet te nat en te niet droog.

Een gezonde bodem barst van het leven, wormen, insecten, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Weet u wat ze allemaal aan het doen zijn? Werken! Ze werken voor u en voorzien uw planten van alles wat ze nodig hebben, voeding, lucht, bescherming tegen ziekten, ze houden populaties van verstorende organismen in toom en houden zelf het water vast.

Aangezien kunstmest de micro-organismen in de bodem doodt en de dieren verjaagt, raad ik u aan om compost, mulch en natuurlijke meststoffen te gebruiken. De compost bevordert de organische stof voorziening, de structuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Dat is gunstig voor het ontwikkelen van het bodemleven. Om dit bodemleven actief te laten groeien is ook een regelmatige aanvoer van verse organische stof nodig. Rijpe compost ruikt naar bosgrond en heeft een donker kleur. Mulch is een vorm van koude compost met blaadjes, maaisel, houtsnippers, enz. Mulch biedt voedingsstoffen en onderdak aan vele organismen. De gewone regenworm trekt bijvoorbeeld materiaal uit de mulch naar zijn ondergrondse gangen waar hij het versnippert, met als resultaat uitwerpselen die rijk zijn aan voedingsstoffen, meer wormen, meer wormgangen en holletjes, betere wateropslagcapaciteit en betere beluchting.

Wist u dat er wel 500 regenwormen in een vierkante meter gezonde bodem zitten, dus 5 miljoen in een hectare? Dit is genoeg om het werk van een bulldozer te verzetten: deze harde werkers zijn in staat om 45 ton bodem per jaar te verplaatsen tijdens hun speurtocht naar voedsel.

Dus.. aan de slag met het maken van compost en mulch.

SUCCES!